Informace o společnosti

LOKEL je od roku 1994 respektovaným výrobcem a dodavatelem vlastních řešení v oboru řídicích systémů drážních vozidel. V tomto oboru se zabýváme vývojem, výrobou, projektováním, implementací, poradenstvím a servisem modulárního nadřazeného řízení a dalších elektronických zařízení.

V moderním kolejovém vozidle je nainstalováno mnoho inteligentních systémů, které jsou vybaveny vlastním řídicím systémem nebo řídicí jednotkou. Tyto systémy ovšem nepracují izolovaně, ale své funkce realizují ve spolupráci se systémem nadřazeného řízení, ve světě označované jako TCMS (Train Control & Management System). TCMS zajišťuje správnou funkci všech subsystémů na úrovni vozidla jako celku a na úrovni celé vlakové soupravy. Je proto právem označován „mozkem“ celé drážní soupravy. Jednotlivé komponenty TCMS z produkce LOKEL umožňují v drážních vozidlech zabezpečit řídicí, komunikační, vizualizační a diagnostické funkce. Samozřejmostí je i sběr všech požadovaných dat o jednotlivých nasazených subsystémech.

Základním principem naší práce jsou kvalitně řízené projekty a výborná znalost procesů v oboru řízení drážních vozidel. U každého zákazníka individuálně a pečlivě analyzujeme jeho potřeby. Následně zvolíme takové postupy a činnosti, aby výsledkem bylo řešení, se kterým bude zákazník maximálně spokojen. V naší práci využíváme bohaté zkušenosti našich odborníků a know-how prověřené v mezinárodním prostředí. Přibližně 1000 drážních vozidel na území Evropy a Asie je řízeno našimi řešeními. Pro jejich vývoj, výrobu, nasazení a následnou podporu máme velmi zkušený tým.

Welcome
on the right track

Projekční a výrobní činnost se zaměřením na elektrovýzbroj kolejových vozidel