LOKEL a certifikace

Společnost LOKEL má zaveden systém managementu jakosti v souladu s normou EN ISO 9001:2015 pro vývoj, projekci, výrobu, montáž a servis řídicích a informačních systémů pro kolejová vozidla. Vydavatelem certifikátu je společnost TÜV NORD, jedna z  nejvýznamnějších certifikačních autorit na evropském kontinentu, ale také v celosvětovém měřítku.

Všechny produkty naší společnosti jsou certifikovány dle platných norem pro provoz v drážní dopravě.

Welcome
on the right track

Projekční a výrobní činnost se zaměřením na elektrovýzbroj kolejových vozidel