Mise, vize, hodnoty

Misí společnosti LOKEL je být dlouhodobým partnerem ve vztahu ke svým zákazníků, dodavatelům a partnerům v oblasti rozvoje a realizace řídicích technologií kolejových vozidel a služeb souvisejících s jejich implementací.

Máme touhu a sílu být užitečnou a prosperující firmou, která je schopna řešit klíčové problémy a požadavky svých zákazníků a být s nimi i v dobách nepříznivých.

Inovace, stabilita, hodnoty

Inovace jsou základním kamenem naší konkurenční výhody. Do výzkumu a následných inovací dlouhodobě investujeme prostředky z vlastních zdrojů. V oddělení výzkumu a vývoje zaměstnáváme špičkové odborníky. Jejich práce neustále posouvá naše stávající řešení kupředu, což je nezbytným předpokladem pro vznik nových moderních technologií a řešení.

LOKEL si zvolil tyto základní pilíře vlastního rozvoje:

  • Rozvoj vlastní odbornosti
  • Péče o zaměstnance
  • Podpora vědy a inovací
  • Etika podnikání
  • Dlouhodobé strategie

Co je pro nás důležité a co považujeme za naše nejhodnotnější aktiva:

  • Spokojený zákazník
  • Zaměstnanci
  • Znalosti
  • Produkty
  • Značka

Naši ekonomickou stabilitu potvrzuje skutečnost, že již od roku 1994 dokážeme svá řešení prosazovat, dodávat a udržovat nejen na domácím trhu, ale také v dalších 10 zemích Evropy i Asie.

Produkty

Společenská odpovědnost je pro společnost LOKEL jednou z hlavních priorit. Cílem firmy je poskytovat technologicky vyspělá řešení pro řízení drážních vozidel, která mají zásadní vliv na kvalitu dopravy, a která podporují udržitelný rozvoj. Přesné, účinné a efektivní řídicí systémy drážních vozidel jsou nezbytné pro zajištění prosperity a mají významný dopad také na hospodářský růst, rozvoj společnosti a životní prostředí.

Naše řešení jsou určena prvovýrobcům, modernizátorům, opravnám a provozovatelům drážních vozidel, jakož i výrobcům subsystémů těchto vozidel.

Jsme si vědomi, že ne všichni mají v životě štěstí a disponují stejnými výchozími podmínkami. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli každoročně finančně přispívat na provoz obecně prospěšné společnosti Mobilní Hospic Ondrášek.

Welcome
on the right track

Projekční a výrobní činnost se zaměřením na elektrovýzbroj kolejových vozidel