Produkty do wagonów osobowych

INTELO+ CoachPack

INTELO+ CoachPack

Kompletne rozwiązanie TCMS osobowych wozów kolejowych

DIAGNOSTYKA

INTELO+ CoachPack jest to kompletne, modułowe i nasze własne rozwiązanie sterowania nadrzędnego (TCMS) dla osobowych wozów kolejowych. Naszym klientom zapewniamy nie tylko wszystkie potrzebne komponenty sprzętowe, ale oferujemy również funkcjonalne rozwiązanie TCMS, łącznie z oprogramowaniem sterującym, komunikacyjnym, wizualizacyjnym i diagnostycznym, w którym jest implementowana nasza wieloletnia wiedza i doświadczenie.

INTELO+ CoachPack zapewnia sterowanie wszystkimi technologiami, które są stosowane w osobowych wozach kolejowych. Należy do nich sterowanie centralnym źródłem energii, systemem informacyjnym dla pasażerów, drzwiami, schodami, oświetleniem wozu, systemem przeciwpożarowym, ogrzewaniem, klimatyzacją, toaletami, oraz z punktu widzenia pociągu, również interfejsem komunikacyjnym komunikacji między wozowej WTB (UIC - Gateway). Układ jest z punktu widzenia struktury rozwiązany jako decentralizowany, z dystrybuowanymi jednostkami wejść i wyjść.

INTELO+ CoachPack jest rozwiązaniem modułowym, które można konfigurować na podstawie potrzeb i bliższej specyfikacji klienta. W rozwiązaniu INTELO+ CoachPACK są implementowane również moduły, które zarządzają sieciami komunikacyjnymi, zdalną diagnostyką (IRDS) i mogą tu być użyte również panele operatorskie HMI DPC-XX własnej produkcji, które zapewniają wizualizację procesów sterowania, diagnostyki i stanów. Układ może być wyposażony w komponenty redundancyjne. Zasilacze i moduły funkcyjne mogą więc pracować w trybie redundancyjnym i w razie awarii któregoś z modułów automatycznie jego funkcję przejmuje moduł redundancyjny.

INTELO+ CoachPack jest bardzo odpornym termicznie sterowaniem nadrzędnym przeznaczonym przede wszystkim do ekstremalnych warunków eksploatacji i klimatycznych przemysłu kolejowego.

Więcej informacji o tym rozwiązaniu

Welcome
on the right track

Osprzęt elektryczny pojazdów szynowych