Produkty do DMU

INTELO+ RailPack

INTELO+ RailPack

Kompletne rozwiązanie TCMS spalinowych jednostek osobowych

INTELO+ RailPack jest kompletnym i naszym własnym modułowym rozwiązaniem sterowania nadrzędnego (TCMS) dla osobowych spalinowych jednostek kolejowych (DMU). Opracowaliśmy go dlatego, abyśmy mogli naszym klientom zaoferować nie tylko wszystkie niezbędne komponenty, ale również abyśmy mogli im zaoferować kompletne funkcjonujące rozwiązania TCMS, łącznie z oprogramowaniem sterującym, komunikacyjnym, wizualizacyjnym i diagnostycznym, w którym jest implementowana nasza wieloletnia wiedza i doświadczenie z wielu zrealizowanych projektów.

INTELO+ RailPack zapewnia sterowanie wszystkimi technologiami, które są stosowane w spalinowych pojazdach kolejowych. Należy do nich adaptywna regulacja mocy silnika, sterowanie powerpacku, układów hamulcowych, ochrony przeciwpoślizgowej, sterowanie wieloczłonowe, oraz wszystkie inne podsystemy, jakimi mogą być automatyczne sprzęgi, drzwi, schody, oświetlenie pociągu, systemy przeciwpożarowe, ogrzewanie, klimatyzacja, ISC - pasażerski system informacyjny, CCTV – system kamerowy, zabezpieczenie pociągu, urządzenia rejestrujące, toalety, itp. Układ jest z punktu widzenia struktury rozwiązany jako decentralizowany, z dystrybuowanymi jednostkami wejść i wyjść.

INTELO+ RailPack jest bardzo solidnym i modułowym rozwiązaniem, które można konfigurować na podstawie potrzeb i bliższej specyfikacji klienta. W rozwiązaniu INTELO+ RailPack są zastosowane również moduły, które zarządzają sieciami komunikacyjnymi, zdalną diagnostyką (IRDS) i są tu użyte również panele operatorskie HMI DPC-XX własnej produkcji, które zapewniają wizualizację procesów sterowania i diagnostyki. Ważną właściwością tego rozwiązania jest możliwość redundancyjnego użycia poszczególnych komponentów. Zasilacze i moduły funkcyjne mogą więc pracować w trybie redundancyjnym i w razie awarii któregoś z modułów automatycznie jego funkcję przejmuje moduł redundancyjny.

Właściwości i niezawodność TCMS INTELO+ RailPack, jego komponentów, a przede wszystkim ogólnego rozwiązania oprogramowania, są sprawdzone w praktyce w wielu różnych typach jeżdżących pojazdów. INTELO+ RailPack jest solidnym, bardzo odpornym termicznie sterowaniem nadrzędnym przeznaczonym przede wszystkim do stosowania w ekstremalnych warunkach eksploatacji i klimatycznych przemysłu kolejowego.

Więcej informacji o tym rozwiązaniu

Welcome
on the right track

Osprzęt elektryczny pojazdów szynowych