Produkty do lokomotyw

INTELO+ DieselPack

INTELO+ DieselPack

Kompletne rozwiązanie TCMS lokomotyw spalinowo-elektrycznych

DIAGNOSTYKA

INTELO+ DieselPack jest to kompletne i nasze własne rozwiązanie modułowe sterowania nadrzędnego (TCMS) dla lokomotyw spalinowo-elektrycznych. Opracowaliśmy go dlatego, abyśmy mogli naszym klientom zaoferować nie tylko wszystkie potrzebne komponenty sprzętowe, ale również abyśmy mogli im zaoferować kompletne funkcjonujące rozwiązania TCMS , z uwzględnieniem oprogramowania sterującego, komunikacyjnego, wizualizacyjnego i diagnostycznego, w którym jest implementowana nasza wieloletnia wiedza i doświadczenie z wielu zrealizowanych projektów. Implementacja sterowania nadrzędnego INTELO+ DieselPack w ramach modernizacji starszych typów lokomotyw przyczynia się do poprawy efektywności eksploatacji tych pojazdów, wykrywania i identyfikacji na czas usterek, oraz do obniżenia kosztów utrzymania.

INTELO+ DieselPack zapewnia sterowanie wszystkimi technologiami, które są stosowane w lokomotywach spalinowo-elektrycznych. Można wymienić adaptywną regulację mocy silnika, regulację generatora, sterowanie silnikami trakcyjnymi, układem hamulcowym, ochroną przeciwpoślizgową, wieloczłonowe sterowanie i ochronę, oraz wszystkie ewentualne inne podsystemy, jakimi mogą być automatyczne sprzęgi, oświetlenie lokomotywy, chłodzenie, wentylacja, układ pneumatyczny, układ przeciwpożarowy, ogrzewanie, klimatyzacja, itp. Układ jest z punktu widzenia struktury rozwiązany jako decentralizowany, z dystrybuowanymi jednostkami wejść i wyjść.

INTELO+ DieselPack jest to bardzo solidne i modułowe rozwiązanie, które można konfigurować na podstawie potrzeb i bliższej specyfikacji klienta. W rozwiązaniu INTELO+ DieselPack są też zaimplementowane moduły, które zarządzają sieciami komunikacyjnymi, zdalną diagnostyką (IRDS) i są tu użyte również panele operatorskie HMI DPC-XX własnej produkcji, które zapewniają wizualizację procesów sterowania i diagnostyki. Ważną właściwością tego rozwiązania jest możliwość redundancyjnego użycia poszczególnych komponentów. Zasilacze i moduły funkcyjne mogą więc pracować w trybie redundancyjnym i w razie awarii któregoś z modułów automatycznie jego funkcję przejmuje moduł redundancyjny.

Właściwości i niezawodność TCMS INTELO+ DieselPack , jego komponentów, ale przede wszystkim całego rozwiązania oprogramowania, są sprawdzone w praktyce w wielu typach jeżdżących pojazdów. INTELO+ DieselPack jest to solidne, bardzo odporne termicznie sterowanie nadrzędne przeznaczone do stosowania w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych i klimatycznych przemysłu kolejowego.

Więcej informacji o tym rozwiązaniu

Welcome
on the right track

Osprzęt elektryczny pojazdów szynowych