Produkty do metra

INTELO+ MetroPack

INTELO+ MetroPack

Kompletne rozwiązanie TCMS jednostek metra

INTELO+ MetroPack jest to kompletne, modułowe i własne rozwiązanie sterowania nadrzędnego (TCMS) dla jednostek metra. Opracowaliśmy go dlatego, abyśmy naszym klientom mogli zaoferować nie tylko wszystkie potrzebne komponenty sprzętowe, ale również kompletne funkcjonalne rozwiązanie TCMS, łącznie z oprogramowaniem sterującym, komunikacyjnym, wizualizacyjnym i diagnostycznym, w którym jest implementowana nasza wieloletnia widza i doświadczenie ze zrealizowanych projektów.

INTELO+ MetroPack zapewnia sterowanie wszystkimi technologiami, które są stosowane w osobowych elektrycznych pojazdach kolejowych. Należy do nich na przykład sterowanie napędem trakcyjnym, silnikami, układami hamulcowymi, ochroną antypoślizgową, oraz wszystkimi innymi podsystemami, jak na przykład automatyczne sprzęgi, pantografy, drzwi, oświetlenie metra, wentylacja, systemy przeciwpożarowe, ogrzewanie, klimatyzacja, itp. Sterowanie nadrzędne tego typu wykonuje polecenia i zapewnia komunikację z maszynistą, personelem pociągu, pasażerami i infrastrukturą liniową. Komunikuje z podsystemami składu i obsługuje lub monitoruje stany urządzeń elektrycznych składu. Dla wyeliminowania opóźnień i naruszeń płynności ruchu układ jest opracowany jako redundancyjny, pracujący w trybie redundancji gorącej. Częścią układu INTELO+ MetroPack jest też jednostka BPF (blok funkcji pomocniczych) zapewniająca jazdę awaryjną w razie usterki lub zaniku zasilania układu sterowania. Układ jest z punktu widzenia struktury rozwiązany jako decentralizowany, z dystrybuowanymi jednostkami wejść i wyjść.

INTELO+ MetroPack jest bardzo solidnym i modułowym rozwiązaniem, które można konfigurować na podstawie potrzeb i bliższej specyfikacji klienta. W rozwiązaniu INTELO+ MetroPack są też implementowane moduły, które zarządzani sieciami komunikacyjnymi, zdalną diagnostyką (IRDS) i są tu użyte również panele operatorskie HMI DPC-XX własnej produkcji, które zapewniają wizualizację procesów sterowania i diagnostyki.

Właściwości i niezawodność INTELO+ MetroPack, jego komponentów, ale przede wszystkim ogólnego rozwiązania oprogramowania, są sprawdzone w praktyce na wielu różnych typach jeżdżących pojazdów. INTELO+ MetroPack jest solidnym, bardzo odpornym termicznie sterowaniem nadrzędnym przeznaczonym przede wszystkim do stosowania w ekstremalnych warunkach eksploatacji i klimatycznych przemysłu kolejowego.

Więcej informacji o tym rozwiązaniu

Welcome
on the right track

Osprzęt elektryczny pojazdów szynowych