Produkty do tramwai

INTELO+ TramPack

INTELO+ TramPack

Kompletne rozwiązanie TCMS tramwai

INTELO+ TramPack jest to kompletne i modułowe rozwiązanie sterowania nadrzędnego (TCMS) dla tramwai. Naszym klientom oferujemy nie tylko wszystkie potrzebne komponenty sprzętowe, ale również kompletne funkcjonalne rozwiązanie TCMS, łącznie z oprogramowaniem sterującym, komunikacyjnym, wizualizacyjnym i diagnostycznym, w którym jest implementowana nasza wieloletnia wiedza i doświadczenie.

INTELO+ TramPack zapewnia sterowanie wszystkimi technologiami stosowanymi w tramwajach. Należy do nich sterowanie napędem trakcyjnym, układem hamulcowym, ochroną przeciwpoślizgową, oraz wszystkimi innymi podsystemami, jak na przykład automatyczne sprzęgi, pantografy, jednostki drzwi, oświetlenie, systemy przeciwpożarowe, ogrzewanie, klimatyzacja, pasażerskie systemy informacyjne, itp. Układ jest z punktu widzenia struktury rozwiązany jako decentralizowany, z dystrybuowanymi jednostkami wejść i wyjść.

INTELO+ TramPack jest bardzo solidnym i modułowym rozwiązaniem, które można konfigurować na podstawie potrzeb i bliższej specyfikacji klienta. W rozwiązaniu INTELO+ TramPack są implementowane również moduły, które zapewniają zarządzanie sieciami komunikacyjnymi, zdalną diagnostyką (IRDS) i są tu użyte również panele operatorskie HMI DPC-XX własnej produkcji, które zapewniają wizualizację procesów sterowania, diagnostyki i stanów. Ważną właściwością tego rozwiązania jest możliwość redundancyjnego użycia poszczególnych komponentów. Zasilacze i moduły funkcyjne mogą więc pracować w trybie redundancyjnym i w razie awarii któregoś z modułów automatycznie jego funkcję przejmuje moduł redundancyjny.

INTELO+ TramPack jest to solidne, bardzo odporne termicznie sterowanie nadrzędne przeznaczone przede wszystkim do stosowania w ekstremalnych warunkach eksploatacji i klimatycznych przemysłu kolejowego.

Więcej informacji o tym rozwiązaniu

Welcome
on the right track

Osprzęt elektryczny pojazdów szynowych