Rozwój produktów

Rozwój produktów

LOKEL jest, między innymi, biurem badawczym i projektowym, które dysponuje wysoce wykwalifikowanym zespołem. Wynikiem pracy takiego zespołu jest wiele innowacyjnych produktów i usług. Filozofia innowacji jest nam bardzo bliska. Do własnego rozwoju i badań są włączone 2/3 pracowników, co nam umożliwia utrzymywanie się w czołówce w branży. Prosty fakt, że Lokel opracowuje i produkuje wszelkie rozwiązania w pełni we własnym zakresie, oznacza dla klientów pewność, że zakupione przez nich rozwiązania są niezależne od innych dostawców. Nie tylko rozwój, ale również eksploatacja naszych układów sterowania i usług odpowiada najsurowszym współczesnym wymaganiom. Świadczy o tym certyfikat międzynarodowych standardów ISO i protokoły prób typowych, które potwierdzają, że wszystkie nasze wyroby są wyprodukowane zgodnie z normami dotyczącymi eksploatacji pojazdów kolejowych. Swoim klientom oferujemy też rozwój na zamówienie nowych produktów, które mogą być wykorzystane w branży osprzętu elektrycznego pojazdów kolejowych.

Welcome
on the right track

Osprzęt elektryczny pojazdów szynowych