Produkty pro EMU

INTELO+ EMUPack

INTELO+ EMUPack

Kompletní řešení TCMS elektrických drážních jednotek

INTELO+ EMUPack je kompletní, modulární a naše vlastní řešení nadřazeného řízení (TCMS) pro elektrické osobní drážní jednotky (EMU). Vyvinuli jsme ho proto, abychom mohli našim klientům poskytnout nejen všechny potřebné HW komponenty, ale abychom jim mohli nabídnout i kompletní funkční řešení TCMS včetně řídicího, komunikačního, vizualizačního a diagnostického programového vybavení, ve kterém jsou implementovány naše dlouholeté znalosti a zkušenosti z mnoha uskutečněných projektů.

INTELO+ EMUPack zabezpečuje řízení všech technologií, které jsou v osobních elektrických drážních vozidlech nasazeny. Lze zmínit řízení trakčního pohonu, motorů, brzdových systémů, skluzové ochrany, vícečlenného řízení, ale také všech dalších subsystémů, kterými mohou být automatická spřáhla, pantografy, dveře, schody, osvětlení vlaku, protipožární systémy, topení, klimatizace, ISC – informační systém cestujících, CCTV – kamerový systém, zabezpečovače, registrátory, toalety atp. Systém je z hlediska struktury řešen jako decentralizovaný, s distribuovanými jednotkami vstupů a výstupů.

INTELO+ EMUPack je velmi robustní a modulární řešení, které je možno konfigurovat na základě potřeb a bližší specifikace zákazníka. V řešení INTELO+ EMUPack jsou implementovány také moduly, které provádí správu komunikačních sítí, vzdálenou diagnostiku (IRDS) a jsou zde použity také operátorské HMI panely DPC-XX vlastní výroby, které provádějí vizualizaci procesů řízení a diagnostiky. Důležitou vlastností tohoto řešení je možnost redundantního nasazení jednotlivých komponent. Zdroje i funkční moduly tak mohou pracovat v redundantním režimu a v případě výpadku některého z modulů přebere automaticky tuto funkci redundantní modul.

Vlastnosti a spolehlivost TCMS INTELO+ EMUPack, jeho komponentů, ale především celkového SW řešení, jsou ověřeny zkušenostmi z mnoha různých řad jezdících vozidel. INTELO+ EMUPack je robustní, teplotně velmi odolné nadřazené řízení, které jej předurčuje pro nasazení v extrémních provozních a klimatických podmínkách drážního průmyslu.

Více informací o tomto řešení

Welcome
on the right track

Projekční a výrobní činnost se zaměřením na elektrovýzbroj kolejových vozidel