Produkty pro metro

INTELO+ MetroPack

INTELO+ MetroPack

Kompletní řešení TCMS jednotek metra

INTELO+ MetroPack je kompletní, modulární a naše vlastní řešení nadřazeného řízení (TCMS) pro jednotky metra. Vyvinuli jsme ho proto, abychom mohli našim klientům poskytnout nejen všechny potřebné HW komponenty, ale abychom jim mohli nabídnout i kompletní funkční řešení TCMS včetně řídicího, komunikačního, vizualizačního a diagnostického programového vybavení, ve kterém jsou implementovány naše dlouholeté znalosti a zkušenosti z uskutečněných projektů.

INTELO+ MetroPack zabezpečuje řízení všech technologií, které jsou v osobních elektrických drážních vozidlech nasazeny. Lze zmínit řízení trakčního pohonu, motorů, brzdových systémů, skluzové ochrany, ale také všech dalších subsystémů, kterými mohou být automatická spřáhla, pantografy, dveře, osvětlení metra, ventilace, protipožární systémy, topení, klimatizace atp. Nadřazené řízení tohoto typu vykonává řídicí povely a obstarává komunikaci se strojvedoucím, vlakovým personálem, cestujícími i s traťovou infrastrukturou. Komunikuje s podsystémy soupravy a ovládá či snímá stavy elektrických zařízení soupravy. Pro eliminaci zpoždění a narušení plynulosti dopravy je systém navržen jako redundantní, pracující v režimu horké redundance. Součástí systému INTELO+ MetroPack je také jednotka BPF (blok pomocných funkcí) zajišťující nouzovou jízdu v případě poruchy či ztráty napájení řídicího systému. Systém je z hlediska struktury řešen jako decentralizovaný, s distribuovanými jednotkami vstupů a výstupů.

INTELO+ MetroPack je velmi robustní a modulární řešení, které je možno konfigurovat na základě potřeb a bližší specifikace zákazníka. V řešení INTELO+ MetroPack jsou implementovány také moduly, které provádí správu komunikačních sítí, vzdálenou diagnostiku (IRDS) a jsou zde použity také operátorské HMI panely DPC-XX vlastní výroby, které provádějí vizualizaci procesů řízení a diagnostiky.

Vlastnosti a spolehlivost INTELO+ MetroPack, jeho komponentů, ale především celkového SW řešení, jsou ověřeny zkušenostmi z mnoha různých řad jezdících vozidel. INTELO+ MetroPack je robustní, teplotně velmi odolné nadřazené řízení, které jej předurčuje pro nasazení v extrémních provozních a klimatických podmínkách drážního průmyslu.

Více informací o tomto řešení

Welcome
on the right track

Projekční a výrobní činnost se zaměřením na elektrovýzbroj kolejových vozidel