Produkty pro osobní vozy

INTELO+ CoachPack

INTELO+ CoachPack

Kompletní řešení TCMS osobních železničních vozů

INTELO+ CoachPack je kompletní, modulární a naše vlastní řešení nadřazeného řízení (TCMS) pro osobní železniční vozy. Našim klientům poskytujeme nejen všechny potřebné HW komponenty, ale nabízíme i kompletní funkční řešení TCMS včetně řídicího, komunikačního, vizualizačního a diagnostického programového vybavení, ve kterém jsou implementovány naše dlouholeté znalosti a zkušenosti.

INTELO+ CoachPack zabezpečuje řízení všech technologií, které jsou v osobních železničních vozech nasazeny. Lze zmínit řízení centrálního zdroje energie, informačního systému pro cestujících, dveří, schodů, osvětlení vozu, protipožárního systému, topení, klimatizace, toalet a z hlediska vlaku také komunikačního rozhraní mezivozové komunikace WTB (UIC - Gateway). Systém je z hlediska struktury řešen jako decentralizovaný, s distribuovanými jednotkami vstupů a výstupů.

INTELO+ CoachPack je modulární řešení, které je možno konfigurovat na základě potřeb a bližší specifikace zákazníka. V řešení INTELO+ CoachPACK jsou implementovány také moduly, které provádí správu komunikačních sítí, vzdálenou diagnostiku (IRDS) a mohou zde být použity také operátorské HMI panely DPC-XX vlastní výroby, které provádějí vizualizaci procesů řízení, diagnostiky a stavů. Systém může být vybaven redundantními komponenty. Zdroje i funkční moduly tak mohou pracovat v redundantním režimu a v případě výpadku některého z modulů přebere automaticky tuto funkci redundantní modul.

INTELO+ CoachPack je teplotně velmi odolné nadřazené řízení, které jej předurčuje pro nasazení v extrémních provozních a klimatických podmínkách drážního průmyslu.

Více informací o tomto řešení

Welcome
on the right track

Projekční a výrobní činnost se zaměřením na elektrovýzbroj kolejových vozidel