Produkty pro tramvaje

INTELO+ TramPack

INTELO+ TramPack

Kompletní řešení TCMS tramvají

INTELO+ TramPack je kompletní a modulární řešení nadřazeného řízení (TCMS) pro tramvaje. Našim zákazníkům nabízíme nejen všechny potřebné HW komponenty, ale rovněž i kompletní funkční řešení TCMS včetně řídicího, komunikačního, vizualizačního a diagnostického programového vybavení, ve kterém jsou implementovány naše dlouholeté znalosti a zkušenosti.

INTELO+ TramPack zabezpečuje řízení všech technologií, které jsou v tramvajích nasazeny. Lze zmínit řízení trakčního pohonu, brzdového systému, skluzové ochrany, ale také všech dalších subsystémů, kterými mohou být automatická spřáhla, pantografy, jednotky dveří, osvětlení, protipožární systémy, topení, klimatizace, informační systémy pro cestující atp. Systém je z hlediska struktury řešen jako decentralizovaný, s distribuovanými jednotkami vstupů a výstupů.

INTELO+ TramPack je velmi robustní a modulární řešení, které je možno konfigurovat na základě potřeb a bližší specifikace zákazníka. V řešení INTELO+ TramPack jsou implementovány také moduly, které provádí správu komunikačních sítí, vzdálenou diagnostiku (IRDS) a jsou zde použity také operátorské HMI panely DPC-XX vlastní výroby, které provádějí vizualizaci procesů řízení, diagnostiky a stavů. Důležitou vlastností tohoto řešení je možnost redundantního nasazení jednotlivých komponent. Zdroje i funkční moduly tak mohou pracovat v redundantním režimu a v případě výpadku některého z modulů přebere automaticky tuto funkci redundantní modul.

INTELO+ TramPack je robustní, teplotně velmi odolné nadřazené řízení, které jej předurčuje pro nasazení v extrémních provozních a klimatických podmínkách drážního průmyslu.

Více informací o tomto řešení

Welcome
on the right track

Projekční a výrobní činnost se zaměřením na elektrovýzbroj kolejových vozidel